Incubator de botci Carricell

3.400,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Produs disponibil in stoc

Descriere

Incubatoarele portabile Carricell sunt ideale pentru transportul celulelor de matcă in varsta de  6 pana la 10 zile.

Sunt construite in Noua Zeelenda si importate de firma noastra in Romania.  Sunt puternic construite, ușoare și ușor de utilizat. 

Incubatoarele Carricell sunt in 3 dimensiuni, respectiv  40, 70 sau 144 de celule într-o tavă de spumă de protecție.

Unitatea de încălzire este monitorizată electronic si asigură o temperatură constantă.

Incubator Caricell

Firma Carricell exporta aceste incubatoare  in multe tari de pe tot globul, find testate de-a lungul timpului in cele mai diverse medii climatice, facand fata cerintelor de fiecare data cu brio. Toate modelele exista pe piata de mult timp, unitatea de 40 de celule, cea mai noua.,  a fost construita si introdusă pe piata în Aprilie 2005.  Aceasta lunga traditie arata soliditatea si eficienta acestor incubatoare. 

Alimentarea incubatoarelor Carricell se face de la un alimentatror de masina (de bricheta), de 12 - 24 volți și poate fi, de asemenea, conectat la un încărcător de baterie sau un transformator (12-24V) pentru utilizare la rețea.


Pentru apicultorii care folosesc botcile capacite pentru înlocuirea mătcilor, incubatoarele Carricell reprezinta un mod simplu si de incredere pentru transportarea botcilor in regim de siguranta. 


Botcile se colecteza cu ușurință din stupii selectati (starter, finisor, depinde de metoda folosita de apicultor),.  fără a fi expuse la temperaturi diferite sau la alte albine, fiecare botca fiind impachetata individual. Nucleele de împerechere pot fi astfel alimentate  în mod convenabil cu o noua serie de botci, pentru cazul cand vatra de imperechere se afla la distanta destulk de mare de cea de productie. 
Un alt plus la aceste incubatoare este faptul ca fiecare botca este tinuta in mod separat, eliminandu-se astfel riscul ca vre-o matca eclozionata mai devreme (varsta diferita a larvelor, alte cauze, etc) sa iasa si sa omoare celelalte botci. 


Carricell a fost testat temeinic în apicultura comercială și a producțiilor de matci. Face utilizarea botcilor mai ușoară, mai rapidă și mai sigură. Carricell este un produs profesional conceput pentru a ajuta apicultorii în gestionarea eficientă a stupului.

Fiecare unitate este dotată cu o tavă de spumă, cablu flexibil, priză pentru accesorii și termometru digital cu bandă. Aceste articole sunt disponibile și separat. Instrucțiunile de utilizare sunt incluse cu fiecare unitate.Instrucțiuni de utilizare

Utilizați cablul flexibil furnizat pentru a conecta incubatorul Carricell la o priză pentru accesorii pentru vehicul (bricheta), la transformator sau la încărcătorul de baterie. (Folosiți priza pentru accesorii furnizată).

Indicatorul luminos din stânga se aprinde atunci când Carricell este conectat la o sursă de alimentare de 12 – 24 volți. Lumina din dreapta arată că elementele de încălzire sunt pornite și se vor opri când unitatea ajunge la temperatura: 32 până la 34C pe termometrul digital cu bandă montat sub tava de spumă.

Preîncălziți incubatorul Carricell timp de aproximativ 15 minute înainte de utilizare. Când este atinsă temperatura corectă, transferați celulele matcă în tava de spumă. (Este disponibil un prelungitor atunci când se utilizează departe de o sursă de alimentare)

Botcile sunt fragile și trebuie manipulate cu grijă în orice moment. Evitați să vă zguduiți sau să aruncați incubatorul Carricelll.

Când unitatea este deconectată, operatorul va trebui să se asigure că celulele nu sunt expuse la schimbări extreme de temperatură. Pe vreme caldă blândă, unitatea poate fi lăsată deconectată pentru perioade scurte. În condiții de frig, unitatea trebuie deconectată doar pentru scurt timp și capacul ținut inchis cât mai mult posibil. La soare fierbinte, trebuie avută grijă pentru a evita supraîncălzirea. Păstrați incubatorul Carricell la umbră și nu lăsați niciodată celulele în lumina directă a soarelui. Temperatura nu trebuie să depășească 34 de grade Celsius

Nota

Prizele pentru accesorii se umplu cu ușurință la majoritatea vehiculelor sau tractoarelor. Asigurati-va ca aveti o priza libera inainte de a incepe procesul de transfer a botcilor. Tot la fel, alimentarea prizei, implicit incubatorului, va fi intrerupta cand se opreste motorul. Acesta este un aspect important de care trebuie tinut cont. 

Peste noapte incubatorul poatre fi conectat la retea printr-un transformator de 12V, sau un acumultor. Sau, tava cu spumă poate fi scoasa și plasată într-un incubator mai mare sau într-un dulap cu apă fierbinte peste noapte. Monitorizați temperatura și asigurați-vă că nu depășește 34 de grade Celsius. Păstrați un prosop umed peste celule pentru a menține nivelul de umiditate mai ridicat. 


În mod normal, umiditatea adăugată nu este necesară pentru incubarea pe termen scurt a celulelor de 10 zile, dar dacă doriți, pulverizați puțin apă peste spumă sau acoperiți celulele cu un prosop sau o cârpă umedă.


Incubatorul Carricell va funcționa la 12 - 24 volți AC sau DC. Este protejată împotriva polarității, astfel încât unitatea poate fi utilizată pe vehicule cu baterii legate la pământ pozitiv și negativ. Pentru conectarea la un încărcător de baterie, tăiați firele la clemele bateriei și conectați-le la priza pentru accesorii folosind conectorul electric furnizat. Clemele bateriei pot fi reunite folosind același conector.

Pentru conectarea la un transformator, tensiunea de ieșire trebuie să fie între 12 - 24 volți. Conectați ieșirea la priza pentru accesorii folosind conectorul furnizat. Valoarea nominală a transformatorului trebuie să fie de 50 volți sau mai mult. Înainte de a efectua orice conexiune la încărcătorul de baterie sau la transformator, asigurați-vă că alimentarea de la rețea este oprită. Consumul de energie al Carricell este minim, folosind doar 1,8 amperi intermitent.


Incubatorul Carricell este setat din fabrica la temperatura corectă și nu ar trebui să fie necesară nicio ajustare suplimentară. Unitatea de încălzire și componentele electronice de monitorizare sunt sigilate pentru protecție. În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să returnați unitatea agentului sau furnizorului dumneavoastrăENG:

The Carricell portable incubators are ideal for transporting 6 - 10 day queen cells. They are strongly constructed, lightweight and easy to use.  Three models hold 40, 70 or 144 cells in a protective foam tray.  The electronically monitored heating unit ensures a constant temperature. (The 40 cell unit was introduced in April 2005)

 The Carricell is powered from a 12 - 24 volt vehicle accessory socket and can also be connected to a battery charger or transformer for use on mains power.  Accessory sockets are easily fitted to most vehicles.

 For beekeepers who use advanced cells for replacing queens, making splits or producing queens, the Carricell is a convenient and reliable cell carrier.

 Cells are easily removed from production hives without being exposed to varying temperatures or other bees.  Mating nucs are conveniently supplied with queen cells and trays of cells are quickly transferred to and from a larger incubator.  Because cells are held in separate foam compartments, there is no risk of emerging queens destroying other cells.

 The Carricell has been thoroughly tested in commercial beekeeping and queen bee production.  It makes queen cell use easier, quicker and surer.  The Carricell is a professional product designed to assist beekeepers in efficient hive management.

 Each unit comes complete with a foam tray, flexi cord, accessory socket and digital strip thermometer. These items are also available separately. Operating instructions are included with each unit.             

 

Operating Instructions

  • Use the flexi cord provided to plug your Carricell into a vehicle accessory socket, transformer or battery charger.  (Use the accessory socket provided).

  • The left-hand indicator light comes on when the Carricell is connected to a 12 – 24 volt power source. The right-hand light shows the heating elements are on and will switch off when the unit is up to temperature: 32 to 340C on the digital strip thermometer fitted beneath the foam tray.

  • Preheat your Carricell for approximately l5 minutes before use. When the correct temperature is reached, transfer queen cells into the foam tray.  (An extension cord is available when using away from a power source)

  • Queen cells are fragile and should be handled with care at all times. Avoid jolting or bouncing your Carricell.

  • When the unit is unplugged the operator will need to ensure cells are not exposed to extreme changes in temperature. In mild warm weather, the unit could be left unplugged for short periods. In cold conditions, the unit should be unplugged only briefly and the lid kept closed as much as possible. In hot sunshine, care must be taken to avoid overheating. Keep your Carricell shaded and never leave cells in direct sunlight. The temperature must not exceed 34 degrees Celsius

Notes

  • Accessory sockets are easily filled to most vehicles or tractors.

 The foam tray can be removed and placed in a larger incubator or hot water cupboard overnight. Monitor the temperature and ensure it does not exceed 34 degrees Celsius. Keep a moist towel over the cells to keep humidity levels higher

 Added humidity is not normally necessary for short-term incubation of 10-day cells, but if desired, lightly spray some water over the foam or cover cells with a damp towel or cloth.

 The Carricell will operate on 12 - 24 volts AC or DC power. It is polarity protected so the unit can be used on vehicles with positive and negative earthed batteries. For connection to a battery charger, cut wires to battery clips and connect to accessory socket using electrical connector supplied. Battery clips may be rejoined using the same connector.

For connection to a transformer, the output voltage must be between 12 - 24 volts. Connect output to the accessory socket using connector supplied. The rating of the transformer must be 50volt amps or more. Before any connections are made to battery charger or transformer, ensure mains power is switched off. The power consumption of the Carricell is minimal, using only 1.8 amps intermittently.

 Foam trays, flexi cords, extension leads and accessory sockets are available separately.

 Your Carricell is set at the correct temperature and no further adjustment should be necessary. The heating unit and electronic monitoring components are sealed for protection. In the event of a malfunction please return the unit to your agent or supplier

Ce spun clientii

Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review