Descriere

CHECKMITE PLUS 

PROSPECT: http://www.icbmv.ro/prospecte/checkmite_modif_8.pdf 


DENUMIREA PRODUSULUI
CHECK MITE PLUS STRIPS 10 BENZI

CheckMite + 100 mg/g benzi impregnate pentru albina meliferă.

Compoziţie:
Cumafos 100 mg/g.

Excipienţi: Dioxid de titan, clorură de polivinil (PVC).

Indicaţii:
Tratamentul  cu  benzile  CheckMite+  pentru  albine  pe  o  perioadă  de  42  zile  este  extrem  de  eficient împotriva  infestaţiilor  cu Varroa destructor.

Contraindicaţii
A nu se utiliza în perioada de roire.

Reacţii adverse
Roirea şi producţia mătcii este afectată prin tratamentul coloniei cu benzile de CheckMite+ pentru albine. Dacă observaţi orice altă reacţie adversă, nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să informaţi de urgenţă medicul dumneavoastră veterinar.

Specii ţintă
Albina meliferă.

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare şi mod de administrare:
Cale de administrare: Pentru utilizare doar în stupul de albine. Utilizaţi 2 benzi CheckMite+ pentru fiecare colonie de albine. Agăţaţi benzile în zona cu puiet a stupului pentru 42 de zile.

Recomandări privind administrarea corectă
Trataţi toate coloniile infestate din aceeaşi stupină. Cel mai bun rezultat poate fi realizat prin tratarea mătcii primăvara înainte de primul cules sau toamna după ultimul cules.

Timp de aşteptare
- 0 (zero) zile pentru miere.
-  Studiile arată că utilizarea în timpul culesului nu determină apariţia de reziduuri peste limitele maxime în mierea colectată.

Precauţii speciale pentru depozitare
A  nu  se  lăsa  la  îndemâna  copiilor.  A  se  păstra  la  temperaturi mai mici  de  30°C.  A  se proteja de lumina directă.  A  nu  se folosi după expirarea  termenului  de  valabilitate.  Perioada  de  valabilitate  după  prima   deschidere  a  ambalajului  primar:  Utilizaţi  toate benzile după deschiderea ambalajului!.

Atenţionări speciale
A nu se utiliza în perioada de roire.

Precauţii speciale pentru utilizarea la animale:
Pentru utilizare doar în stupul de albine.
A nu se depăşi timpul recomandat de aplicare: 42 de zile. A nu se reutiliza benzile CheckMite+ utilizate.

Precauţii speciale ce trebuie luate de către persoanele care administrează tratamentul animalelor
A se evita contactul cu pielea. Purtaţi mănuşi de protecţie când tăiaţi benzile. Nu mâncaţi şi nu beţi în timpul aplicării produsului. A se păstra separat de alimente, furaje şi apă pentru consum. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Spălaţi mâinile după manipularea produsului.
În caz de intoxicaţie solicitaţi un doctor şi furnizaţi prezentul prospect.
Antidot: În caz de intoxicare utilizaţi sulfat de atropină soluţie 1% i.m.
Doza (om): 0,2-0,5 ml. Repetaţi administrarea cu sulfat de atropină când acţiunea acesteia se diminuează şi simptomele intoxicaţiei reapar
(contracţia pupilelor, tremurături musculare, vomă, diaree).

Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

Prezentare ambalaj: 10 benzi impregnate / punga de aluminiu,  in cutie de carton.

Ce spun clientii

Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review